หน้าแรก

Written by Administrator


 

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

ณ โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  วันที่ 31 สิงหาคม 2565
 
ชมภาพกิจกรรม