หน้าแรก

Written by Administrator

กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ 
นางวรรณา บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ  พร้อมด้วย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะครูและบุคลากร
ทางการทางการศึกษา ได้ร่วมใจกันจัดงานเนื่องในโอกาสเกษียณ
อายุราชการให้กับ นางสมใจ เลียงวัน  ครูชำนาญการพิเศษ  ที่จะ
เกษียณอายุในวันที่ 30 กันยายน 2562 นี้

 ชมภาพกิจกรรม
- งานมุทิตาจิต วันที่ 25 กันยายน 2562
>> |
 อัลบัม#1 |
- งานเกษียณ วันที่ 26 กันยายน 2562  
>>อัลบัม#1 | อัลบัม#2 |

ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน กลุ่มเครือข่ายที่ 9 ปีการศึกษา 2562
นางวรรณา บัวทอง ประธานกลุ่มเครือข่ายที่ 9 บางแก้ว จัดประชุม
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ วันที่ 13 กันยายน 2562

ชมภาพกิจกรรม