หน้าแรก

Written by Administrator

รายงานผลการปฏิบัติงาน ฯ ปีการศึกษา 2561
ของ
นางวรรณา  บัวทอง  
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ ปฏิทินกิจกรรมเดือน "เมษายน"    

วัน เดือน ปี กิจกรรม

1 เม.ย. - 15 พ.ค. 2562

 ปิดเทอม  ภาคเรียนที่ 2/2561