หน้าแรก

Written by Administrator

  ปฏิทินกิจกรรมเดือน "ตุลาคม"    

วัน เดือน ปี กิจกรรม
1 ต.ค. 2562    นักเรียนชั้น ป.3 - ป.5 เข้าค่ายคุณธรรม  
2 - 3 ต.ค. 2562    นักเรียนชั้น ป.6 - ม.3 เข้าค่ายคุณธรรม
24 - 26 ต.ค. 2562    การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่