หน้าแรก

Written by Administrator

  ปฏิทินกิจกรรมเดือน "ธันวาคม"    

วัน เดือน ปี กิจกรรม
8 - 9 ธ.ค. 2562    ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
11 - 13 ธ.ค. 2562    นักเรียน ป.6 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ 
ณ ค่ายครูเชียร อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
27 ธ.ค. 2562    งานคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าบางแก้ว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562