หน้าแรก

Written by Administrator

 

 ปฏิทินกิจกรรมเดือน "มิถุนายน"    

วัน เดือน ปี กิจกรรม
4-7 มิ.ย. 2562         โครงการค่ายทักษะชีวิต รวมพลังเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ ค่ายศรียานนท์
7 มิ.ย. 2562         กิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
10 มิ.ย. 2562         เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  พระครูใบฎีกาวิรัตน์
รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธา  มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ฯ  
11 มิ.ย. 2562         การแข่งขันทักษะภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
ณ สพป.เพชรบุรี เ่ขต 1
13 มิ.ย. 2562         เวลา 09.00 น.  กิจกรรมวันไหว้ครู
เวลา 13.00 น.  เลือกตั้งประธานนักเรียน