หน้าแรก

Written by Administrator

  กำหนดการ "งานคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าบางแก้ว"  

<< ดาวน์โหลดไฟล์กำหนดการ >>

      

 

สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562  
ระดับกลุ่มเครือข่ายที่ 9 (บางแก้ว)

ลิงค์เว็บไซต์การแข่งขันระดับต่าง ๆ
*****************

เว็บการแข่งขันระดับกลุ่มเครือข่ายที่ 9 | เว็บการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ สพป.เพชรบุรี เขต 1 |
เว็บการแข่งขันระดับชาติ (สพป.) ภาคกลางและภาคตะดวันออก |

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
**คุณครูสามารถพิมพ์เกียรติบัตรระดับกลุ่มเครือข่ายและระดับเขตพื้นที่ได้แล้วนะคะ**

ระดับ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน พิมพ์เกียรติบัติกรรมการตัดสิน
กลุ่มเครือข่าย
เขตพื้นที่


 

ภาพถ่ายกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2562
*****************

ระดับกลุ่มเครือข่ายที่ 9  (วันที่ 27 กันยายน 2562) | ชมภาพกิจกรรม |
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1  (วันที่ 24-26 ตุลาคม 2562) | ชมภาพกิจกรรม |
 ระดับชาติภาคกลางและภาคตะดวันออก   (วันที่ 6-8 ธันวาคม 2562) | ชมภาพกิจกรรม |