หน้าแรก

Written by Administrator

  ปฏิทินกิจกรรมเดือน "มกราคม"    

วัน เดือน ปี กิจกรรม
2 ม.ค. 2563    สวัสดีปีใหม่คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน
3 ม.ค. 2563    งานเลี้ยงปีใหม่กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 9 บางแก้ว ณ อบต.ปากทะเล
10 ม.ค. 2563    - งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ
- ต้อนรับคณะผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
11 ม.ค. 2563    ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ อบต.บางแก้ว
13 ม.ค. 2563    ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นและ
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ ณ อบต.ปากทะเล
16 ม.ค. 2563    งานวันครู  ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย