หน้าแรก

Written by Administrator

laughinglaughingรับการนิเทศ ติดตาม ครั้งที่ 1laughinglaughing

การทดลองการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

laughinglaughingดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆlaughinglaughing

คุณครูสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ
ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้ที่นี่ค่ะ

ลำดับ

ไฟล์เอกสาร

ดาวน์โหลด
1.

ไฟล์แบบสำรวจ, แบบสรุปผลการสำรวจ

2. 

ไฟล์แบบบันทึก
-เวลาเรียน (ครูบันทึก) 
-การจัดการเรียนการสอน (ครูบันทึก)
-การเข้าเรียน (ผู้ปกครองบันทึก)

3. หน้าปกแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
4. ไฟล์คำนำ, ตารางเรียน, ช่องทางการรับชม
5. หน้าปกแฟ้มเอกสารประจำชั้น


laughinglaughingเตรียมพบกันเร็วๆ นี้นะจ๊ะเด็กๆlaughinglaughing

laughinglaughingคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองlaughinglaughing

ในการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในสถานการณ์โควิด-19


laughinglaughingตารางสอนออกอากาศ
สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
laughinglaughing

ตามแนวทางการจัดการศึกษาทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ออกอากาศวันที่ 18 พฤษภาค - 30 มิถุนายน 2563


laughinglaughingช่องทางการรับชม DLTVlaughinglaughing



(ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ www.dltv.ac.th)


ลิงก์บทเรียน DLTV ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(ชมย้อนหลัง)

อนุบาลปีที่ 2 คลิก
อนุบาลปีที่ 3 คลิก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คลิก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 คลิก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คลิก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คลิก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คลิก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คลิก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิก