หน้าแรก

Written by Administrator

ปฏิทินกิจกรรมเดือน "มีนาคม"  
 Update วันที่ 4 มี.ค. 2562 

วัน เดือน ปี กิจกรรม
6 มีนาคม 2562   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอบ NT
5 , 7-8 มีนาคม 2562   นักเรียนทุกชั้นสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561
11 มีนาคม 2562

 
 - (ภาคเช้า)  พิธีปิดประชุมกองลูกเสือ - เนตรนารี  สำรอง  สามัญ
                   และสามัญรุ่นใหญ่  ปีการศึกษา 2561
 - (ภาคบ่าย) กิจกรรมน้องส่งพี่ที่ บก.
14 มีนาคม 2562   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 สอบ LAS
15 มีนาคม 2562   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 สอบ LAS 
27 มีนาคม 2562 
 นักเรียนชั้น ม.2 จัดสถานที่งานมอบประกาศนียบัตร
 28 มีนาคม 2562 

 
 - พิธีมอบวุฒิบัตรให้นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3
 - พิธีมอบ ปพ.1 ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 - พิธีมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 29 มีนาคม 2562 


 - ประกาศผลการประเมินพัฒนาการปฐมวัย
 - ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ของนักเรียน
   ชั้น ป.1 - ม.3

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ปี 2562

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)
ขอเชิญชวนผู้ปกครองและประชาชนผู้มีสิทธิทุกท่าน
ไปเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกันนะคะ


"รักชาติ  รักประชาธิปไตย  เราคนไทยต้องไปเลือกตั้ง"


รู้ทันเลือกตั้งกับ กกต. ตอน ส.ส. ในสภามาจากไหน?